Lista referencyjna

Sprawdź nasze poprzednie realizacje

Sprawdź nasze realizacje

Budowa kotłowni parowej - sieć parowej o wydajności 8t pary/h.

Data realizacji: 2013

Przebudowa instalacji pary, budowa nowej instalacji pary.
Budowa estakady

Data realizacji: 2012

Instalacja c.o., wod-kan, wentylacja

Data realizacji: 2011

Montaż kotłowni parowej 2,4 t/h

Data realizacji: 2011

Modernizacja sieci p.poż. w budynkach mieszkaniowych 11-kondygnacyjnych.

Data realizacji: 2010

Budowa kotłowni parowej - 5t/h, sieci parowe.

Data realizacji: 2009

Montaż rur perforowanych w autoklawach, montaż torowiska w autoklawach. Wykonanie i montaż instalacji odpylania w trzech kotłach.

Data realizacji: 2008/2009

Budowa kotłowni parowej - sieć parowa, podłączenie odbiorników.
Projekt, izolacje.

Data realizacji: 2008/2009

Budowa głównej rozdzielni pary.
Sieci wewnątrzzakładowe, instalacje wewnętrzne.

Data realizacji: 2007/2008

Budowa kotłowni parowej.
Sieci parowe - wewnątrzzakładowe.
Projekt.

Data realizacji: 2007

Budowa kotłowni parowej.
Sieci parowe - wewnątrzzakładowe.
Projekt.
Data realizacji: 2006

Budowa kotłowni o mocy 16,5 MW na olej opałowy oraz biomasę, instalacja technologiczna, instalacja odprowadzania spalin, instalacja olejowa, izolacje.

Data realizacji: 2005

Budowa głównej rozdzielni pary.

Data realizacji: 2005

Likwidacja kotłowni obiektowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w obiektach, instalacje elektryczne do nagrzewnic, izolacje.

Data realizacji: 2004

Budowa kotłowni olejowej,
- montaż instalacji technologicznej olejowej, wentylacji, instalacji elektrycznej AKPiA i odprowadzenie spalin.

Data realizacji: 2004

Kotłownia parowa o mocy 1,3 MW
- kotłownia wodna 180 kW,
- technologia stacji uzdatniania wody.

Data realizacji: 2003

Budowa kotłowni parowej o wydajności 4.000 kg pary/h.
Montaż sieci parowych i kondensatu.
Budowa instalacji c.o. w budynku produkcyjnym oraz węzła c.w.u na potrzeby zakładu.

Data realizacji: 2002

Modernizacja kotłowni węglowej w miejscowości Łysin na kotłownię miałową oraz wymiana sieci przesyłowych na rury preizolowane.

Modernizacja kotłowni węglowej w miejscowości Dąbrówka na kotłownię miałową oraz regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Data realizacji: 2002

Kotłownia parowa o mocy 1,31 MW
- kotłownia wodna 170 kW,
- wykonanie instalacji pary i kondensatu do urządzeń technologicznych,
- wykonanie technologii stacji uzdatniania wody.

Data realizacji: 2002

Kotłownia wodna o mocy 2,3 MW
- demontaż istniejącej technologii kotłowni węglowej(6 kotłów),
- montaż i wykonanie nowej technologii kotłowni,
- wykonanie technologii stacji uzdatniania wody,
- montaż urządzeń pomiarowych zużycia energii cieplnej w budynkach.

Kotłownia wodna o mocy 1,5 MW
- demontaż istniejącej technologii kotłowni węglowej (4 kotły),
- montaż i wykonanie nowej technologii kotłowni,
- wykonanie technologii stacji uzdatniania wody,
- montaż urządzeń pomiarowych zużycia energii cieplnej w budynkach.

Data realizacji: 2001

Kotłownia parowo-wodna:
- para - moc 1,0 MW,
- woda - moc 1,5 MW,
- wykonanie instalacji gorącej wody ze zbiornikiem V=50 m3,
- wykonanie technologii stacji uzdatniania wody.

Data realizacji: 1998

Kotłownia parowa o mocy 1,3 MW
- wykonanie instalacji pary i kondensatu do urządzeń technologicznych,
- wykonanie technologii stacji uzdatniania wody.

Data realizacji: 1997

Główna rozdzielnia pary

Kotłownia zasilana gazem ziemnym

Sprawdź galerię naszych realizacji

Rozpocznij swój projekt

kontakt z nami

ul. Łabiszyńska 41 a
89-200 Małe Rudy

interinstalplus@poczta.onet.pl

Odpowiadamy w przeciągu 24h

Masz jakieś pytania?

tel./fax +48 052 349 40 64
tel. +48 052 585 21 12

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek
7:00-15:00